SKILTNING

Det primære mål med skiltningen på området er klart og tydeligt at orientere om,
at folk befinder sig på privat område.
Derudover skal reglerne for anvendelse selvfølgelig også fremgå klart.

Samtidigt gøres der opmærksomt på, at der foretages kontrol, samt at overtrædelser
medfører et kontrolgebyr.

Udformningen af skiltene og den endelige tekst laves i fællesskab, dog således
at de overholder kravene fra transportministeriet, BEK nr 245 af 10/04/2008.

img_0118_5