PRODUKTET

Vi udfører parkeringskontrol på private områder, efter privatretlige regler, hvor det offentlige
ikke har mulighed for at føre tilsyn.

INTERPARK løser denne opgave på vegne af ejeren af området og udfører kontrollen efter de anvisninger, som vi sammen fastsætter for området.

Tilsynet med området bevirker, at de rette brugere af parkeringsarealerne kan disponere over pladserne og ikke oplever uønsket parkering på deres område.

Der er mulighed for at etablere forskellige løsninger på samme område.
Her tænkes på en opdeling i tidsbestemt parkering, beboer parkering, pladser til gæster o.s.v.,
alt efter hvad der ønskes.

Af andre muligheder kan nævnes opsætning af bom-anlæg eller en automatløsning med betaling.

GRUNDLAGET

Der er i de seneste år kommet flere restriktioner af parkeringen på de offentlige veje.

Sammen med en stigning i antallet af biler generelt, har dette medført, at det er blevet
sværere at finde en P-plads til sin bil.
Ejere af private parkeringspladser oplever derfor i stigende grad, at deres område bliver
benyttet af uvedkommende.

INTERPARK tilbyder GRATIS parkeringskontrol på private parkeringsarealer og parkeringsanlæg.

Det er INTERPARK’s mål at lave individuelle løsninger, tilpasset den enkelte kunde.

For at kunne opfylde dette arbejder vi udfra kvalitet og troværdighed, hviket er nøgleordene
i firmaets værdier.

INTERPARK har en skrap kontrol med alle funktioner i virksomheden,  og vi lægger stor vægt
på vores parkeringsvagters kontrolrutiner og adfærd.

At drive en virksomhed, som tilbyder at regulere parkering, kræver stor troværdighed.
Det er derfor vigtigt, at opgaven udføres i tæt samarbejde med vores kunder og med stor gennemsigtighed.

IDÉEN

flere-gra-biler

Idéen hos INTERPARK er at regulere parkeringsforholdende til størst mulig gavn for ejere og brugere.

Dette gøres bedst ved at tilbyde individuelle løsninger, hvor man som ejer af et parkeringsareal, bestemmer hvilke restriktioner og regler, der skal være gældende på netop sit område.

I fællesskab laves derfor en løsning, hvori skiltning, beboerlicenser, gæstekort og regler bliver
tilpasset den enkelte kunde.

Servicen fra INTERPARK er GRATIS.

Alle opstartsudgifter vedrørende skiltning, licenser og gæstekort betales af os.

Det efterfølgende løbende samarbejde er heller ikke forbundet med udgifter for kunden.

FORDELE

HURTIG OPSTART
 • Efter indgåelse af aftale om parkerings kontrol fremstiller INTERPARK den aftalte
      skiltning og parkeringslicenser.
      Det er normalt muligt at få opsat skilte og distribueret licenser på 1 uge.
 GRATIS AFTALE
 • Som kunde hos INTERPARK vil der ikke være nogle udgifter forbundet med at indgå aftale.
      Alle udgifter vedrørende ordningen, herunder skiltning, P-licenser, gæstekort o.l. samt
      kontrollen af parkeringspladsen , afholdes af os.
 SÆRLIGE ØNSKER
 • Er der specielle ønsker vedrørende området, skiltning eller P-licenser, tages der selvfølgelig
      hensyn til dette.
      Dette kunne være placering eller udformning af skilte, tekst på P-licenser eller lignende.
 SERVICE
 • Alt personale der udfører parkeringskontrol er professionelle, præsentable, høflige og
      har en grundig instruktion i hvert P-areals kontrolrutiner og regler.
      Samtidigt kan INTERPARK kontaktes på vagttelefon ved generende/ulovlig parkering.
      Vi vil kunne være fremme på kort tid.
 EFFEKTIVITET
 • Det er muligt at aftale intensiteten af kontrollen, hvis dette ønskes.
      Parkeringspladser som INTERPARK har kontrollen af, besøges flere gange i døgnet.
 SIKKERHED
 • En tydelig skiltning af området og en hyppig kontrol, nedsætter risikoen for hærværk, tyveri, 
      og indbrud betydeligt.
 FLEKSIBEL
 • Vi tilbyder individuelle løsninger, der tilgodeser jeres ønsker.
      Ændringer i parkeringsforhold eller adfærd, kan selvfølgelig justeres løbende i samarbejdet
      og vil sikre en konstant optimal løsning.
 MINIMAL ADMINISTRATION
 • Der er ingen tidskrævende opgaver forbundet med en parkeringsaftale.
      Som kunde skal man kun bestille og distribuere parkerings licenser,
      Alle andre opgaver tager INTERPARK sig af.