KLAGER

INTERPARK er medlem af Parkeringsklagenævnet.

Der kan klages over et udstedt kontrolgebyr til INTERPARK, ved at benytte en af nedenstående
muligheder eller kontaktformularen.
Gives der ikke medhold i klagen, kan De derefter mod betaling af klagegebyr indbringe afslaget
for parkeringsklagenævnet.
Klageformular findes på www.parkeringsklagenaevnet.dk , hvor der også kan læses nærmere
om regler og fremgangsmåde.

Er der udstedt et kontrolgebyr hvor De ikke mener at grundlaget er korrekt, er der mulighed
for at indsende en skriftlig klage på nedenstående adresse:

INTERPARK
Postboks 78
2000 Frederiksberg C.

eller på mailadresse

info@interpark.dk

Følgende information bedes anført:

Kontrolgebyr nr. – anført på kontrolgebyr
Registreringsnummer –  på bilen
Navn og adresse – på føreren af bilen

Klager modtages/behandles ikke ved telefonisk henvendelse.