PRODUKTET

Vi udfører parkeringskontrol på private områder, efter privatretlige regler, hvor det offentlige
ikke har mulighed for at føre tilsyn.

INTERPARK løser denne opgave på vegne af ejeren af området og udfører kontrollen efter de anvisninger, som vi sammen fastsætter for området.

Tilsynet med området bevirker, at de rette brugere af parkeringsarealerne kan disponere over pladserne og ikke oplever uønsket parkering på deres område.

Der er mulighed for at etablere forskellige løsninger på samme område.
Her tænkes på en opdeling i tidsbestemt parkering, beboer parkering, pladser til gæster o.s.v.,
alt efter hvad der ønskes.

Af andre muligheder kan nævnes opsætning af bom-anlæg eller en automatløsning med betaling.