LOVGRUNDLAG

paragrafINTERPARK  drives efter privatretlige regler, hvilket betyder, at regelsættet adskiller sig
fra de regler og love, som er gældende på offentlig vej.

Ejeren af et privat område kan selv bestemme hvilke regler, der skal være gældende
på området.

Ifølge den almindelige ejendomsret, kan ejeren fastsætte vilkårene for anvendelsen
af de parkeringsarealer, der tilhører ejendommen.
Samtidigt kan ejeren vælge at lade et privat parkeringsselskab stå for opsynet.

Benyttes parkeringsområdet uden tilladelse eller i strid med vilkårene, kan der
med hjemmel i aftaleretten pålægges et kontrolgebyr.

INTERPARK er medlem af Parkeringsklagenævnet.