SPØRGSMÅL

Jeg så ikke skiltningen ved pladsen/mener at den var mangelfuld.

På de P-arealer, hvor INTERPARK udfører kontrol, er der opsat skilte med oplysning om bl.a. parkeringsbestemmelserne, samt at der ved parkering i strid med disse bestemmelser kan
pålægges et kontrolgebyr.

Observation og kontrol af det pågældende p-areal beror på en kontraktlig aftale mellem
INTERPARK og ejeren af det pågældende P-areal.
På langt de fleste P-arealer skiltes der ikke alene ved indkørsel, men også på p-arealet i øvrigt.
Det skal dog bemærkes, at alene skiltning ved indkørsel, er lovmæssigt tilstrækkeligt.

Jeg havde P-licens / P-billet / Gæstekort og lagt det synligt i forruden – men den var faldet ned?

Indberetningen fra P-vagten dokumenterer, at p-billetten/licensen ikke var synlig/læsbar på parkeringstidspunktet, og P-vagten har derfor ikke kunnet aflæse tidspunkt for køb af P-billet samt udløbstidspunkt. Det er ikke muligt at få eftergivet kravet, selv om man er i stand til at eftersende en kopi af en indløst P-billet, som dækker parkeringstidspunktet, idet det kræves, at P-billetten/licensen på parkeringstidspunktet er synlig og læsbar.

Jeg har ikke set et kontrolgebyr på bilens forrude og får nu en rykkerskrivelse?

Du kan skrive en indsigelse, men det lægges til grund fra INTERPARK´s side, at kontrolgebyret umiddelbart efter P-vagtens notering blev placeret på bilens forrude i overensstemmelse med
princippet i færdselsloven § 121, stk. 3.

Jeg har modtaget et kontrolgebyr, som jeg mener ikke er berettiget – hvad gør jeg?

Alle indsigelser skal ske skriftligt.
Dette gøres enten ved at sende brev eller mail, se venligst under punktet klager.
Indsigelse skal indeholde oplysning om bilens registreringsnummer, kontrolgebyr nummer, samt førers fulde navn og adresse.

Skal jeg betale kontrolgebyret, når jeg har sendt en indsigelse?

Når vi har registret din indsigelse i vort system, stilles din sag i bero indtil den er behandlet. Behandlingstiden kan variere men vil ofte være 2 -3 uger.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler kontrolgebyret ?

INTERARK har direkte terminal opkobling til DMR, Digitale Motor Register.
Denne adgang er godkendt af Rigspolitiet og via denne indhentes oplysning om køretøjets ejerforhold.

Hvis ikke du betaler, modtager du en rykkeskrivelse, og der kommer et ekstra gebyr på 100 kr.
Hvis du ikke betaler senest 10 dage efter 2 rykkerskrivelser, overdrager vi sagen til Inkasso og der kommer yderligere omkostninger på kravet, som du skal betale.

LOVGRUNDLAG

paragrafINTERPARK  drives efter privatretlige regler, hvilket betyder, at regelsættet adskiller sig
fra de regler og love, som er gældende på offentlig vej.

Ejeren af et privat område kan selv bestemme hvilke regler, der skal være gældende
på området.

Ifølge den almindelige ejendomsret, kan ejeren fastsætte vilkårene for anvendelsen
af de parkeringsarealer, der tilhører ejendommen.
Samtidigt kan ejeren vælge at lade et privat parkeringsselskab stå for opsynet.

Benyttes parkeringsområdet uden tilladelse eller i strid med vilkårene, kan der
med hjemmel i aftaleretten pålægges et kontrolgebyr.

INTERPARK er medlem af Parkeringsklagenævnet.

KLAGER

INTERPARK er medlem af Parkeringsklagenævnet.

Der kan klages over et udstedt kontrolgebyr til INTERPARK, ved at benytte en af nedenstående
muligheder eller kontaktformularen.
Gives der ikke medhold i klagen, kan De derefter mod betaling af klagegebyr indbringe afslaget
for parkeringsklagenævnet.
Klageformular findes på www.parkeringsklagenaevnet.dk , hvor der også kan læses nærmere
om regler og fremgangsmåde.

Er der udstedt et kontrolgebyr hvor De ikke mener at grundlaget er korrekt, er der mulighed
for at indsende en skriftlig klage på nedenstående adresse:

INTERPARK
Postboks 78
2000 Frederiksberg C.

eller på mailadresse

info@interpark.dk

Følgende information bedes anført:

Kontrolgebyr nr. – anført på kontrolgebyr
Registreringsnummer –  på bilen
Navn og adresse – på føreren af bilen

Klager modtages/behandles ikke ved telefonisk henvendelse.