FORDELE

HURTIG OPSTART
 • Efter indgåelse af aftale om parkerings kontrol fremstiller INTERPARK den aftalte
      skiltning og parkeringslicenser.
      Det er normalt muligt at få opsat skilte og distribueret licenser på 1 uge.
 GRATIS AFTALE
 • Som kunde hos INTERPARK vil der ikke være nogle udgifter forbundet med at indgå aftale.
      Alle udgifter vedrørende ordningen, herunder skiltning, P-licenser, gæstekort o.l. samt
      kontrollen af parkeringspladsen , afholdes af os.
 SÆRLIGE ØNSKER
 • Er der specielle ønsker vedrørende området, skiltning eller P-licenser, tages der selvfølgelig
      hensyn til dette.
      Dette kunne være placering eller udformning af skilte, tekst på P-licenser eller lignende.
 SERVICE
 • Alt personale der udfører parkeringskontrol er professionelle, præsentable, høflige og
      har en grundig instruktion i hvert P-areals kontrolrutiner og regler.
      Samtidigt kan INTERPARK kontaktes på vagttelefon ved generende/ulovlig parkering.
      Vi vil kunne være fremme på kort tid.
 EFFEKTIVITET
 • Det er muligt at aftale intensiteten af kontrollen, hvis dette ønskes.
      Parkeringspladser som INTERPARK har kontrollen af, besøges flere gange i døgnet.
 SIKKERHED
 • En tydelig skiltning af området og en hyppig kontrol, nedsætter risikoen for hærværk, tyveri, 
      og indbrud betydeligt.
 FLEKSIBEL
 • Vi tilbyder individuelle løsninger, der tilgodeser jeres ønsker.
      Ændringer i parkeringsforhold eller adfærd, kan selvfølgelig justeres løbende i samarbejdet
      og vil sikre en konstant optimal løsning.
 MINIMAL ADMINISTRATION
 • Der er ingen tidskrævende opgaver forbundet med en parkeringsaftale.
      Som kunde skal man kun bestille og distribuere parkerings licenser,
      Alle andre opgaver tager INTERPARK sig af.