PARKERINGSKONTROL

Som udgangspunkt har vi flere kontrolrunder i døgnet, for at sikre at P-reglerne bliver overholdt.

Er der specielle forhold, der gør, at problemer med parkering opstår på bestemte tidspunkter eller
dage, indrettes kontrolrunderne selvfølgelig derefter.

Overtrædes P-reglerne, vil der blive udstedt et kontrolgebyr til bilisten.

Opsætning af tydelig skiltning virker mange gange præventiv, men det er vigtigt, at de tiltænkte brugere af P-pladserne oplever, at pladserne er til rådighed.

Alt personale, der udfører parkeringskontrol, er professionelle,  præsentable, høflige og har en
grundig instruktion i hvert P-areals kontrolrutiner og regler.

Samtidigt kan INTERPARK kontaktes på vagttelefon ved generende/ulovlig parkering.
Vi vil kunne være fremme indenfor 30 minutter.