PARKERINGS AFTALE

handtrykHvis man som privatperson, boligforening eller erhvervsdrivende ønsker kontrol på sin
parkeringsplads / privat vej, indgås der fra start en samarbejdsaftale.

Denne aftale er udformet udfra den enkelte kundes ønsker og indeholder regler og retningslinier, der skal være gældende for at sikre en optimal løsning.

INTERPARK løser opgaven med at kontrollere, at brugerne af parkeringspladsen overholder de regler, som ejeren har fastlagt for parkering på området.

Som kunde skal man eje eller have råderet over det areal, hvor der ønskes udført
parkerings kontrol.Der er ingen udgifter forbundet med samarbejdet for kunden.

INTERPARK opsætter skiltning, leverer parkeringstilladelser og gæstekort uden beregning.