LØSNINGSFORSLAG

Ønsket om parkeringskontrol på et bestemt område kan have mange årsager.

Som udgangspunkt er behovene forskellige og derfor bør løsningerne også være det.

Som ejer af et parkeringsareal har man sandsynligvis gjort sig overvejelser omkring, hvordan man bedst sikrer, at P-pladserne er til rådighed for de rette brugere.

Der kan være problemer med uønsket parkering ved beboelse, langtidsparkering på kunde p-pladser eller generel overtrædelse af gældende parkeringsregler.

Mulighederne for løsning er mange. Der kan laves beboerlicenser, indføres tidsbegrænset parkering, opdeling af området i flere zoner o.s.v.

INTERPARK har stor erfaring i, hvorledes forskellige problemstillinger tackles, og sammen finder vi en løsning.

INTERPARK har mange forskellige typer kunder/løsninger og oplyser gerne referencer ved henvendelse.