PARKERINGSKONTROL

Som udgangspunkt har vi flere kontrolrunder i døgnet, for at sikre at P-reglerne bliver overholdt.

Er der specielle forhold, der gør, at problemer med parkering opstår på bestemte tidspunkter eller
dage, indrettes kontrolrunderne selvfølgelig derefter.

Overtrædes P-reglerne, vil der blive udstedt et kontrolgebyr til bilisten.

Opsætning af tydelig skiltning virker mange gange præventiv, men det er vigtigt, at de tiltænkte brugere af P-pladserne oplever, at pladserne er til rådighed.

Alt personale, der udfører parkeringskontrol, er professionelle,  præsentable, høflige og har en
grundig instruktion i hvert P-areals kontrolrutiner og regler.

Samtidigt kan INTERPARK kontaktes på vagttelefon ved generende/ulovlig parkering.
Vi vil kunne være fremme indenfor 30 minutter.

LØSNINGSFORSLAG

Ønsket om parkeringskontrol på et bestemt område kan have mange årsager.

Som udgangspunkt er behovene forskellige og derfor bør løsningerne også være det.

Som ejer af et parkeringsareal har man sandsynligvis gjort sig overvejelser omkring, hvordan man bedst sikrer, at P-pladserne er til rådighed for de rette brugere.

Der kan være problemer med uønsket parkering ved beboelse, langtidsparkering på kunde p-pladser eller generel overtrædelse af gældende parkeringsregler.

Mulighederne for løsning er mange. Der kan laves beboerlicenser, indføres tidsbegrænset parkering, opdeling af området i flere zoner o.s.v.

INTERPARK har stor erfaring i, hvorledes forskellige problemstillinger tackles, og sammen finder vi en løsning.

INTERPARK har mange forskellige typer kunder/løsninger og oplyser gerne referencer ved henvendelse.

SKILTNING

Det primære mål med skiltningen på området er klart og tydeligt at orientere om,
at folk befinder sig på privat område.
Derudover skal reglerne for anvendelse selvfølgelig også fremgå klart.

Samtidigt gøres der opmærksomt på, at der foretages kontrol, samt at overtrædelser
medfører et kontrolgebyr.

Udformningen af skiltene og den endelige tekst laves i fællesskab, dog således
at de overholder kravene fra transportministeriet, BEK nr 245 af 10/04/2008.

img_0118_5

   

 

 

 

 

 

 

PARKERINGS AFTALE

handtrykHvis man som privatperson, boligforening eller erhvervsdrivende ønsker kontrol på sin
parkeringsplads / privat vej, indgås der fra start en samarbejdsaftale.

Denne aftale er udformet udfra den enkelte kundes ønsker og indeholder regler og retningslinier, der skal være gældende for at sikre en optimal løsning.

INTERPARK løser opgaven med at kontrollere, at brugerne af parkeringspladsen overholder de regler, som ejeren har fastlagt for parkering på området.

Som kunde skal man eje eller have råderet over det areal, hvor der ønskes udført
parkerings kontrol.Der er ingen udgifter forbundet med samarbejdet for kunden.

INTERPARK opsætter skiltning, leverer parkeringstilladelser og gæstekort uden beregning.

OPMÆRKNING

Trænger parkeringsarealet til optegning af båse eller renovering af eksisterende opmærkning,
kan dette løses.

Det er også muligt at lave special markering af pladser, f.eks. handicap- eller gæsteparkering.

 

zone

kiss