SPØRGSMÅL

Jeg så ikke skiltningen ved pladsen/mener at den var mangelfuld.

På de P-arealer, hvor INTERPARK udfører kontrol, er der opsat skilte med oplysning om bl.a. parkeringsbestemmelserne, samt at der ved parkering i strid med disse bestemmelser kan
pålægges et kontrolgebyr.

Observation og kontrol af det pågældende p-areal beror på en kontraktlig aftale mellem
INTERPARK og ejeren af det pågældende P-areal.
På langt de fleste P-arealer skiltes der ikke alene ved indkørsel, men også på p-arealet i øvrigt.
Det skal dog bemærkes, at alene skiltning ved indkørsel, er lovmæssigt tilstrækkeligt.

Jeg havde P-licens / P-billet / Gæstekort og lagt det synligt i forruden – men den var faldet ned?

Indberetningen fra P-vagten dokumenterer, at p-billetten/licensen ikke var synlig/læsbar på parkeringstidspunktet, og P-vagten har derfor ikke kunnet aflæse tidspunkt for køb af P-billet samt udløbstidspunkt. Det er ikke muligt at få eftergivet kravet, selv om man er i stand til at eftersende en kopi af en indløst P-billet, som dækker parkeringstidspunktet, idet det kræves, at P-billetten/licensen på parkeringstidspunktet er synlig og læsbar.

Jeg har ikke set et kontrolgebyr på bilens forrude og får nu en rykkerskrivelse?

Du kan skrive en indsigelse, men det lægges til grund fra INTERPARK´s side, at kontrolgebyret umiddelbart efter P-vagtens notering blev placeret på bilens forrude i overensstemmelse med
princippet i færdselsloven § 121, stk. 3.

Jeg har modtaget et kontrolgebyr, som jeg mener ikke er berettiget – hvad gør jeg?

Alle indsigelser skal ske skriftligt.
Dette gøres enten ved at sende brev eller mail, se venligst under punktet klager.
Indsigelse skal indeholde oplysning om bilens registreringsnummer, kontrolgebyr nummer, samt førers fulde navn og adresse.

Skal jeg betale kontrolgebyret, når jeg har sendt en indsigelse?

Når vi har registret din indsigelse i vort system, stilles din sag i bero indtil den er behandlet. Behandlingstiden kan variere men vil ofte være 2 -3 uger.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler kontrolgebyret ?

INTERARK har direkte terminal opkobling til DMR, Digitale Motor Register.
Denne adgang er godkendt af Rigspolitiet og via denne indhentes oplysning om køretøjets ejerforhold.

Hvis ikke du betaler, modtager du en rykkeskrivelse, og der kommer et ekstra gebyr på 100 kr.
Hvis du ikke betaler senest 10 dage efter 2 rykkerskrivelser, overdrager vi sagen til Inkasso og der kommer yderligere omkostninger på kravet, som du skal betale.